สมาชิกล็อกอินที่นี่
อังคาร 24 เมษายน 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://www.makhampom.net/
  กลุ่มละครมะขามป้อม
 • http://http://www.krusala.com/
  กองทุนศิลปินครูบ้านป่า สลา คุณวุฒิ
 • http://www.watcafe.com/
  วรรณวรรธน์ คาเฟ่
 • http://www.magichappen.com/
  มหัศจรรย์แห่งหินบำบัด จุฑามาศ ณ สงขลา
 • http://www.thaipoet.net/
  สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
 • http://www.aldaily.com/
  Arts & Letters Daily
 • http://www.bangkokbiznews.com/jud/wan/
  จุดประกายวรรณกรรม
 • http://www.kwanruen.com/
  ขวัญเรือน
 • http://www.thaiwriterassociation.org/
  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
 • http://www.combangweb.com/
  สำนักพิมพ์คมบาง พิมพ์งานวรรณกรรม นวนิยาย เรื่องสั้น วรรณกรรมคลาสสิค งานเขียนของชมัยภร แสงกระจ่าง มีแกลเลอรี่ เว็บบอร์ดพูดคุยและคอลัมน์ดีๆ น่าอ่าน

 • ประชุมวิชาการวัฒนธรรมและศาสนาในเอเชียทวีป
  โพสต์โดย : mataree
  begin : 2011-05-07 13:46:25
  end : 2011-05-10 00:00:00

  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  จะจัดงานประชุมทางวิชาการเรื่อง

  วัฒนธรรมและศาสนาในเอเชียทวีป

  วันจันทร์ที่ 9   และวันอังคารที่ 10  พฤษภาคม พ.ศ.2554
  ณ ห้องสัมมนา อาคาร 5 ชั้น 2  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  .............................................................................................................................

  * งานนี้ไม่เสียค่าลงทะเบียน  ขอเชิญผู้สนใจทั่วไป  ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่  เว็บไซต์ www.humanities.utcc.ac.th    หรือโทรสาร    02-276-2127  ภายในวันที่ 6  พฤษภาคม  2554
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่   ผศ.ดร.ธเนศ  เวศร์ภาดา     มือถือ      :   081 - 835-3053

  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  กำหนดการ
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ
  เรื่อง  วัฒนธรรมและศาสนาในเอเชียทวีป
  จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  วันจันทร์ที่ 9   และวันอังคารที่ 10  พฤษภาคม พ.ศ.2554
  ห้องสัมมนา อาคาร 5 ชั้น 2  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  ๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏

  วันจันทร์ที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2554
  8.30 – 9.00 น.        ลงทะเบียน
  9.00 – 9.10 น.    พิธีเปิด
  9.10 – 10.10 น.      อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทย
                                 ปาฐก  :  ธัมมนันทาภิกษุณี (รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์)
  10.10 – 10.20 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
  10.20 – 11.10 น.    พระจันทร์ : ปัญญาและอวิชชาในอรรถกถาชาดก
                                 วิทยากร : อาจารย์ ดร. สุภัค  มหาวรากร
                                 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  11.10 – 12.00 น.    ชูชก : กระบวนการทำให้ศักดิ์สิทธิ์ในยุคทุนนิยม
                                 วิทยากร : อาจารย์ ดร.จักริน  จุลพรหม
                                 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                      
  12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 – 14.00 น.     พื้นที่และอำนาจ  ชู้และรักในมงกุฎดอกส้ม / ดอกส้มสีทอง
           วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ  เวศร์ภาดา
                                  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  14.00 – 14.10 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
  14.10 – 15.10 น.    การสร้างตัวละคร “เทพเจ้า” ในนวนิยายห้องสินหรือเฟิงเสินเหยี่ยนอี้ 《封神演义》
                                 วิทยากร :  อาจารย์ ดร. บุรินทร์   ศรีสมถวิล
                                  สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  15.10 - 16.00 น.      ความเชื่อ เทศกาลและพิธีกรรมของชาวจีน
                                  วิทยากร :  รองศาสตราจารย์เรือนแก้ว   ภัทรานุประวัติ
                                  สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  -4-
    วันอังคารที่ 10  พฤษภาคม พ.ศ. 2554
  8.30 – 9.00 น.         ลงทะเบียน
  9.00 – 9.40 น.         ลัทธิบริโภคนิยม : ศาสนาแบบใหม่
                                  กลวิธีการใช้คู่ตรงข้ามในการเผยแผ่ธรรมะร่วมสมัยของพระไพศาล  วิสาโล
                                  วิทยากร:ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญศิริ    ภิญญาธินันท์
                                   สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  9.40 – 10.20 น.        การศึกษาจิตในพุทธศาสนาแบบเถรวาท
                                   วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุสา   สุทธิสาคร
                                   สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
                                   (บริการเครื่องดื่มและอาหารว่างในห้องประชุม)
  10.20 – 11.20 น.      “พันดารา” แสงธรรมแห่งพุทธะจากทิเบต
                                   วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมย์
                                   ประธานมูลนิธิพันดารา
  11.20 -  12.20 น.      หนังสือประวัติคนเปิดกรรม : เรื่องเล่ากับการสร้างตัวตนในบริบทพุทธศาสนาฆราวาส
                                   วิทยากร : อาจารย์ฐนธัช   กองทอง
                                   สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย          
  12.20 – 13.20 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.20 – 14.00 น.      แม่นากพระโขนงในสื่อการแสดง : ที่มา พัฒนาการของเรื่องเล่า  พุทธธรรม
                                   วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์    เกิดอรุณสุขศรี
                                   สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอากรค้าไทย
  14.00 - 14.40 น.       รูปแบบการทำงานของสตรีญี่ปุ่นในยุคปัจจุบัน
                                   วิทยากร : ดร.อัจจิมา   วัชราภรณ์
                                   สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
                                   (บริการเครื่องดื่มและอาหารว่างในห้องประชุม)

  14.40 - 15.20 น.      การทำน้ำซอฟัร : มิติทางวัฒนธรรม
                                  วิทยากร : อาจารย์อาณัติ   วงศ์โฆษิต
                                  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
  15.20 – 16.00 น.     ปริศนาค่าเงินปอนด์ในสมัยรัชกาลที่ 4 : คนไทยอ่อนเลขจริงหรือ                                                       
                                  วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา  นวลนิรันดร์
                                  สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
                                  ปิดการประชุมสัมมนา
  เปิดอ่าน 1720
  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design