สมาชิกล็อกอินที่นี่
จันทร์ 19 มีนาคม 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://www.seawrite.com/
  รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
 • http://www.bangkokbiznews.com/jud/sat/
  เสาร์สวัสดี
 • http://www.wordreference.com/
  ดิกฯ ภาษาอิตาลี สเปน ฝรั่งเศส อังกฤษ
 • http://www.makhampom.net/
  กลุ่มละครมะขามป้อม
 • http://www.rd-bookclub.com/
  รหัสคดี สำนักพิมพ์ที่พิมพ์เรื่องแนวรหัสคดี
 • http://www.khaofang.com/
  ข้าวฟ่างสำนักพิมพ์
 • http://www.thaiwriterassociation.org/
  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
 • http://www.praphansarn.com/
  ประพันธ์สาส์น สำนักพิมพ์ ชุมชนวรรณกรรม ทำเนียบนักเขียน
 • http://bookgang.net/
  ก๊วนปาร์ตี้
 • http://www.sriburapha.net/
  กองทุนศรีบูรพา ประวัติ ภาพถ่าย และผลงานของกุหลาบ สายประดิษฐ์หรือศรีบูรพา

 • โครงการระพีเสวนา www.rapeesewana.com
  โพสต์โดย : mataree
  begin : 2009-04-22 10:32:16
  end : 2009-05-03 00:00:00

  โครงการระพีเสวนา www.rapeesewana.com
  งานระพีเสวนา: การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท ครั้งที่ ๒/๗
  เรื่องภูมิปัญญาวิถีชีวิตไทยไท

  รายชื่อ ๑๐ โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเชิญมาจัดนิทรรศการ
  งานระพีเสวนา: การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท ครั้งที่ ๒/๗
  เรื่องภูมิปัญญาวิถีชีวิตไทยไท
  วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒
  เวลา ๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
  ณ หอประชุมมหิศร  ธนาคารไทยพาณิชย์  สำนักงานใหญ่  ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร

  ลำดับ    โรงเรียน    จังหวัด    ชื่อบุคคลต้นแบบ
  ๑    ชุมชนบ้านหัววัว    บุรีรัมย์    นายสมบูรณ์ คำกระสัง
  ๒    สวายจีกพิทยาคม    บุรีรัมย์    นายฮุย การัมย์
  ๓    ทุ่งโพวิทยา    อุทัยธานี    ผู้ใหญ่สวง นพคุณ
  ๔    บ้านเขาฝาชี    ระนอง    ลุงมนตรี สังข์ดี
  ๕    บ้านหนองยาง    ฉะเชิงเทรา    ลุงวินัย สุวรรณไตร
  ๖    แม่ริมวิทยาคม    เชียงใหม่    แม่อุ้ยเลย์ซ่า แซ่วาง
  ๗    สมเด็จพระญาณสังวร    ยโสธร    พ่อใหญ่มา วงเวียน
  ๘    วัดหนองกบ    ราชบุรี    ลุงบุญ สุดตา
  ๙    ศูนย์เรียนรู้ทักษะชีวิตบ้านสวนไร่นา    บุรีรัมย์    พ่อผาย สร้อยสระกลาง
  ๑๐    บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี    ชัยภูมิ    สว่าง บุตรประเสริฐ

  หมายเหตุ
  โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเหล่านี้เป็นเพียงตัวแทนจากทั้งหมด ๗๐ โรงเรียน
  ในการนำเสนอกระบวนการเรียนรู้สู่สาธารณชน
  ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเนื้อหาและวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างหลากหลายของแต่ละโรงเรียน
  ที่ล้วนมีคุณค่าต่อการสืบสานภูมิปัญญาวิถีชีวิตไทยไทสู่สังคมวงกว้างสืบไป

  ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญทุกโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมงาน ระพีเสวนาครั้งที่
  ๒/๗ ในวันที่ ๓ พฤษภาคมนี้  ดังกำหนดการ
  โดยมีค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน คนละ ๑๐๐ บาท

  รายละเอียดในการจัดซุ้มนิทรรศการสืบสาน ๑๑ โรงเรียน

  ๑.    ข้อมูลพื้นฐาน: จำนวนบูทนิทรรศการขององค์กรเครือข่ายต่างๆ มีทั้งหมด
  ๑๑ ซุ้ม (นับรวมซุ้มของท่านด้วย)  จำนวนคนที่มางานทั้งหมดประมาณ ๗๐๐ คน
  มีการพัก ๓ ช่วง คือ
  ๑)    ช่วงพักเบรกเช้า (เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.)
  ๒)    ช่วงอาหารกลางวัน (เวลา ๑๑.๔๕ - ๑๔.๐๐ น.)
  ๓)    ช่วงพักเบรกบ่าย (เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น.)

  ๒.    ขนาดของบูท: ประมาณ ๒ เมตร คูณ  ๒.๖ เมตร
  (ตำแหน่งและการจัดเรียงโต๊ะทั้ง ๒ ตัว ดังแผนผังงาน)
  ความกว้างและยาวของบูทจะเท่ากับโต๊ะ ๒
  ตัวที่จัดไว้ให้วางต่อกันเป็นมุมฉาก  จัดวางบูทอยู่ภายในหอประชุมมหิศร

  ๓.    อุปกรณ์ที่จะเตรียมให้ในบูท:
  ๑) โต๊ะ ขนาด ๐.๗๕ เมตร คูณ ๑.๘๕ เมตร           จำนวน ๒ ตัว
  ๒) เก้าอี้                          จำนวน ๒ ตัว
  ๓) บอร์ดนิทรรศการ                      จำนวน ๒ บอร์ด (๑ คู่)
  ๔) ป้ายผ้าชื่อโรงเรียน  และจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่    จำนวน ๑ ป้าย
  ๕) ทางธนาคารไทยพาณิชย์จะมีจุดที่เสียบไฟให้ แต่ท่านต้องเตรียมปลั๊กไฟ(ยาว)มาเอง

  ๔.    การปิดป้ายหรือจัดนิทรรศการ: สามารถนำบอร์ด เนื้อหานิทรรศการ
  ตัวอย่างหรือผลิตภัณฑ์การเรียนรู้ในพื้นที่การเรียนรู้(บ้านพ่อครูแม่ครู)
  หรือสื่อผสมต่างๆ
  เกี่ยวกับโครงการร้อยคนร้อยแหล่งเรียนรู้ของท่านมาจัดแสดงในงาน
  เป็นนิทรรศการมีชีวิต

  ด้วยความเคารพ
                          กิติพร พรหมเทศน์ (แป้ง)
                          ผู้ประสานงานเครือข่ายโครงการระพีเสวนา
                          ๐๘๖-๓๔๐๕๔๔๑

   

  ปรารถนา รัตนะสิทธิ์ (เอ้) www.prartana.blogspot.com

  ฝ่ายสื่อสาร โครงการระพีเสวนา www.rapeesewana.com


  เปิดอ่าน 2097
  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design