สมาชิกล็อกอินที่นี่
จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://www.kosolanusim.com/
  โกศล อนุสิม นักเขียน
 • http://www.watcafe.com/
  วรรณวรรธน์ คาเฟ่
 • http://www.sti.chula.ac.th/
  สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • http://www.kwanruen.com/
  ขวัญเรือน
 • http://www.thaingo.org/
  สื่อทางเลือกเพื่องานพัฒนา
 • http://www.magichappen.com/
  มหัศจรรย์แห่งหินบำบัด จุฑามาศ ณ สงขลา
 • http://www.kledthaishopping.com/
  ร้านหนังสือเคล็ดไทย สั่งซื้อหนังสือออนไลน์
 • http://www.osotho.com/
  อสท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • http://www.rd-bookclub.com/
  รหัสคดี สำนักพิมพ์ที่พิมพ์เรื่องแนวรหัสคดี
 • http://bookgang.net/
  ก๊วนปาร์ตี้

 • การประกวดวรรณกรรมของ คณะกรรมการมูลนิธิสุภาว์ เทวกุล ฯ (ครั้งที่ ๑๕) ประจำปี ๒๕๕๒ (เรื่องสั้น)
  โพสต์โดย : mataree
  begin : 2009-04-05 18:36:10
  end : 2009-10-31 00:00:00

   ด้วยคณะกรรมการมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพิจารณาส่งเสริมงานประพันธ์และนักประพันธ์ไทยให้เจริญก้าวหน้า    ได้เห็นสมควรให้มีการประกวดวรรณกรรมเพื่อการรับรางวัลสุภาว์เทวกุล ฯ  ประจำปี ๒๕๕๒   (ครั้งที่ ๑๕) โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้


  ๑.ประเภทและเนื้อหาของงาน            เป็นวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น  ความยาวประมาณ ๕-๘ หน้า ไม่จำกัดเนื้อหา


  ๒.คุณสมบัติของงาน


               ๒.๑ เขียนเป็นภาษาไทย
               ๒.๒ สร้างสรรค์ขึ้นเอง  ไม่แปล-แปลงจากงานเขียนของผู้อื่น   กรณีที่มีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น  มูลนิธิฯจะดำเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันที
  ๒.๓ เป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์หรือรวมเล่มมาก่อน และระหว่างที่เสนอเข้า
  พิจารณารับรางวัลห้ามส่งให้นิตยสาร หนังสือพิมพ์หรือสำนักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์
               ๒.๔  ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในวันส่งงานเข้าพิจารณารับรางวัล    
               ๒.๕  ผู้เขียนคนเดียวมีสิทธิ์ส่งได้มากกว่า ๑ เรื่อง
  ๓.เกณฑ์การส่ง
               ๓.๑  พิมพ์ดีดหน้าเดียว  ส่งพร้อมสำเนา  ๒ ชุด  รวมเป็น ๓ ชุด
               ๓.๒  ผู้เขียนต้องทำสำเนาเก็บไว้เอง  มูลนิธิฯไม่ส่งต้นฉบับคืน
  ๓.๓  กรุณาใส่ชื่อจริง  นามสกุลพร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  และเบอร์โทรศัพท์(ถ้ามี)ไว้ในต้นฉบับด้วย
               ๓.๔  ส่งลงทะเบียนทางไปรษณีย์ที่  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ๓๑ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี ๓๓ บางซื่อ กทม.๑๐๘๐๐ โดยคณะกรรมการจะนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ


  ๔.รางวัล
   รางวัลมี ๑๐ รางวัล  เป็นเงินสด  รางวัลละ  ๕,๐๐๐ บาท    พร้อมโล่เกียรติยศ 
  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด


  ๕.กำหนดเวลา 
               ปิดรับเรื่องที่จะส่งเข้าพิจารณารับรางวัล  วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

   

             ประกาศผลการตัดสิน   ในเดือนมีนาคม   ๒๕๕๓ และรับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปี ๒๕๕๓


  ๖.การพิมพ์ผลงานที่ได้รับรางวัล         

   ผลงานที่ได้รับรางวัล   มูลนิธิฯ  ขอลิขสิทธิ์จัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกภายในกำหนดเวลา   ๓  ปี โดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ รับเป็นผู้จัดพิมพ์ และผู้ประพันธ์จะได้รับผลตอบแทนตามหลักการค่าลิขสิทธิ์วรรณกรรมพิมพ์รวมเล่มโดยทั่วไปด้วย                           

                                                  ประกาศ  ณ วันที่  ๒๓   มีนาคม ๒๕๕๒        

          
                              นางสุกัญญา  ชลศึกษ์- ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ       

   


  เปิดอ่าน 3816
  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design