สมาชิกล็อกอินที่นี่
พฤหัสบดี 26 เมษายน 2561
ฟรี !! สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน | ล็อกอิน
home หน้าแรก about เกี่ยวกับสมาคมฯ column คอลัมน์ news ข่าว webboard เว็บบอร์ด writers นักเขียน gallery แกลเลอรี่ member มุมสมาชิก links ลิงค์ contact ติดต่อ

คอลัมน์
297 คอลัมน์ ดูทั้งหมด >>

งานเสวนานักเขียน 4 ภูมิภาค

ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสมาคมนักเขียน
‘เพชรพระอุมา – พรานไพรสุภาพบุรุษ’ ลึกจาก ‘พนมเทียน’ ในโลกนักอ่าน บ้านนักเขียน (17 Dec 2011)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การประกวดเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗ (ปี ๒๕๕๖) (12 Dec 2012)


combangweb
lush indie magazine
on open
e-bke
นาครมีเดีย
 • http://www.thaiwriter.net/
  ไทยไรเตอร์ ชุมชนวรรณกรรม
 • http://www.typhoonbooks.com/
  สำนักหนังสือไต้ฝุ่น สำนักของปราบดา หยุ่น
 • http://www.sriburapha.net/
  กองทุนศรีบูรพา ประวัติ ภาพถ่าย และผลงานของกุหลาบ สายประดิษฐ์หรือศรีบูรพา
 • http://www.si-am.com/
  si-am.com art space
 • http://www.thaiwriternetwork.com/
  เครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย รวมประวัตินักเขียน มีคอลัมน์และงานเขียนใหม่ๆ ให้อ่าน
 • http://http://www.krusala.com/
  กองทุนศิลปินครูบ้านป่า สลา คุณวุฒิ
 • http://www.wordreference.com/
  ดิกฯ ภาษาอิตาลี สเปน ฝรั่งเศส อังกฤษ
 • http://www.kosolanusim.com/
  โกศล อนุสิม นักเขียน
 • http://www.chonniyom.co.th/
  ชนนิยม เราทำหนังสือมีชีวิต
 • http://www.sarakadee.com
  นิตยสารสารคดี

 • การมอบรางวัลนราธิป ประจำปี ๒๕๕๖ และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๗
  โพสต์โดย : suisia
  2014-01-02 14:55:25

  คำประกาศเกียรติรางวัลนราธิป ประจำปี ๒๕๕๖
     
  รางวัลนราธิปถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเป็นปีที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งครบ ๓๐ ปี ประจวบกับในปี ๒๕๔๔ เดียวกันนี้ เป็นปีครบรอบ ๑๑๐ พรรษาของศาสตราจารย์พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์  (๒๔๓๕ – ๒๕๑๙) และครบรอบ ๑๐ ปีที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศยกย่องให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดย นายประภัสสร เสวิกุล  เป็นนายกสมาคมฯ จึงดำริให้มีรางวัลนราธิปขึ้น ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ ท่านผู้หญิง หม่อมราชวงศ์วิวรรณ เศรษฐบุตร ทายาทของพระองค์ในการเชิญพระนาม “นราธิป”  มาเป็นชื่อรางวัล

  รางวัลนราธิปมอบให้นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ กวี นักแปล และบรรณาธิการอาวุโสที่สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และผลงานเป็นที่ยกย่องอย่างกว้างขวาง
     
  ในปี ๒๕๕๖ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอประกาศเกียรติให้นักเขียน นักแปล นักหนังสือพิมพ์และหรือบรรณาธิการอาวุโส ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ได้รับรางวัลนราธิป
      
      ๑. นายช่วย พูลเพิ่ม
      ๒. นายชาตรี อนุเธียร
      ๓. นายเทพ ชุมสาย ณ อยุธยา (ตรี อภิรุม, เทพเทวี)
      ๔. นายประพัฒน์ แสงวณิชย์
      ๕. นายประเสริฐ วิชิตพงษ์
      ๖. นายพร ธิติพัฒนพงษ์  (ภราดร ศักดา, ธิตินัดดา, ทัศนา ทัศนมิตร)
      ๗. พันเอกไพฑูรย์ นิมิปาล  (เล่าเซี่ยงชุน, เจียวต้าย)
      ๘. นายมนัส ปิติสานต์
      ๙. นางวันดี ณ สงขลา
      ๑๐. นางสาวสมบัติ ภูอภิรมย์
      ๑๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์
      ๑๒. นายสุรพล โทณะวณิก
      ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก เสนีย์ วิลาวรรณ
      ๑๔. นายอาทร จุลโลบล
      ๑๕. ศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง

  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ซาบซึ้งในความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้มาก่อน และขอประกาศเกียรติให้ทราบทั่วกัน
   
  นายเจน สงสมพันธุ์
  นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
  ๒ มกราคม ๒๕๕๗ 

  ------------------------------------------------------------

  กำหนดการการมอบรางวัลนราธิป  ประจำปี ๒๕๕๖
  และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๗
  ของ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
  วันเสาร์ที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๗
  ณ ห้องประชุมใหญ่  หอสมุดแห่งชาติ  ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ
                    
    

  ๙.๓๐        -ลงทะเบียน /น้ำชา กาแฟ
  ๑๐.๐๐      - นายเจน สงสมพันธุ์  นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ
  ๑๐.๒๕     - พิธีประกาศเกียรติและมอบโล่แด่ ผู้ได้รับรางวัลนราธิป ประจำปี ๒๕๕๖
              ๑. นายช่วย พูลเพิ่ม
              ๒. นายชาตรี อนุเธียร
              ๓. นายเทพ ชุมสาย ณ อยุธยา (ตรี อภิรุม, เทพเทวี)
              ๔. นายประพัฒน์ แสงวณิชย์
              ๕. นายประเสริฐ วิชิตพงษ์
              ๖. นายพร ธิติพัฒนพงษ์  (ภราดร ศักดา, ธิตินัดดา, ทัศนา ทัศนมิตร)
              ๗. พันเอกไพฑูรย์ นิมิปาล  (เล่าเซี่ยงชุน, เจียวต้าย)
              ๘. นายมนัส ปิติสานต์
              ๙. นางวันดี ณ สงขลา
              ๑๐. นางสาวสมบัติ ภูอภิรมย์
              ๑๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์
              ๑๒. นายสุรพล โทณะวณิก
              ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก เสนีย์ วิลาวรรณ
              ๑๔. นายอาทร จุลโลบล
              ๑๕. ศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง
   
  ๑๑.๐๐      -วรรณศิลป์เสวนา: รายการเปิดใจผู้ได้รับรางวัลนราธิป  ประจำปี  ๒๕๕๖   
  ดำเนินรายการโดย บูรพา  อารัมภีร  และ  กนกวลี พจนปกรณ์
  ๑๒.๐๐      -รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เจ้าภาพ)
  ๑๓.๐๐      -นายเจน สงสมพันธุ์  นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ
          ฉายวีดีทัศน์สมาคมฯ

  ๑๓.๓๐      -การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๗
          วาระที่ ๑    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
          วาระที่ ๒    รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๖
          วาระที่  ๓   รายงานผลงานในรอบปี ๒๕๕๖/ นายทะเบียน และสมาชิกสัมพันธ์
          วาระที่  ๔    รายงานการเงินและรับรองงบดุล ประจำปี ๒๕๕๖ และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๕๗
          วาระที่  ๕    เรื่องอื่นๆ
                             
  ๑๖.๐๐        ปิดการประชุม

  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย | ศูนย์ช่วยเหลือ | ติดต่อสมาคมฯ | ข้อตกลงในการใช้งาน
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    |   version 1.0 designed and powered by wekluay graphic design